Mooji
Donate

Take Me All The Way Home

Song to Freedom

Du är det finaste jag vet, du är det dyraste i världen
Du är som himlarna, som vindarna, som vågorna
som fåglarna, som blommorna på marken

Friheten är ditt vackra namn, tryggheten är din stolta moder
kunskapen är din broder, freden din syster
kraften är din fader tomheten din källa

Du är min ledstjärna och vän, du är min tro, 
mitt hopp, min kärlek
Du är mitt blod mina lungor, mina ögon, mina tankar
mina händer och mitt hjärta

Du är det finaste jag vet, du är det dyraste i världen
Du är som himlarna, som vindarna, som vågorna
som fåglarna, som blommorna på marken
Friheten är ditt vackra namn, tryggheten är din stolta moder
kunskapen din broder, freden din syster
kraften är din fader tomheten din källa

Du är min ledstjärna och vän, du är min tro, 
mitt hopp, min kärlek
Du är mitt blod mina lungor, mina ögon, mina tankar
mina händer och mitt hjärta