Mooji
Donate

Temple Of Fire

Jai Govinda

Radhe Radhe Shyam
Jai Govinda
Hare Krishna Hare Ram 
Rama Rama Rama Ram

Jai Govinda Gopala Hare Krishna 
Govinda Gopala Hare Krishna

Radhe Radhe Shyam
Jai Govinda
Hare Krishna Hare Ram 
Rama Rama Rama Ram

Radhe Radhe Shyam