Mooji
Donate

Môže šťastie prameniť z ega?

25 Jun, 2020 | 14:19

Počas online víkendového retreatu, v apríli 2020, Mooji v tomto rozhovore veľmi jasne osvetlil skutočnú podstatu šťastia a ako môže myseľ sľubovať šťastie v budúcnosti, čo nás odvracia od šťastia, ktoré je prirodzené pre naše bytie.

„Šťastie je teraz. Skutočné šťastie je stále šťastím – nie iba šťastím kvôli „niečomu“, je to skutočné šťastie. A šťastie a moje pravé Ja sú jedným.

Nechystám sa odložiť svoje súčasné šťastie, aby som nasledoval myšlienku budúceho šťastia, prísľubu šťastia. To samotné hľadanie šťastia alebo jeho prísľub môže maskovať alebo zatieniť naše prirodzené šťastie!“

Tento rozhovor je výňatkom zo satsangu: „By the Power of Your Faith, It Is Done“ (Vďaka sile tvojej viery je dokonané)

Online víkendový retreat
26. apríla 2020 | Večerný satsang