Mooji
Donate

To, o čo sa s vami delím, je Pravda

2 Mar, 2019 | 2:14:38

27. február 2019
Tento satsang je dôležitý pre tých, pre ktorých sú nasmerovania Moojibabu nové, ale aj pre tých, ktorí ich už nejaký čas nasledujú.

Moojibaba nás privádza k podstate toho, o čo sa s nami delí – rozpoznať, že nie sme nestálou, premenlivou osobou, ale stálou a trvalou prítomnosťou „Ja som“. Satsang sa odvíja do mnohých nádherných životopisných príbehov a historiek a končí nádhernou meditáciou, ktorá nás vedie k zažívaniu nášho skutočného bytia.

„Toto nie je presvedčenie, je to vaše požehnanie. To, o čo sa s vami delím, je Pravda.
Marinujte v tom a privítajte svoje Ja – to je skutočná Sebaúcta.“

~

Živá hudba po satsangu: “The Door Is Open” (Dvere sú otvorené) od Mor Saporta
(Viac o Mor nájdete na Facebooku: https://www.facebook.com/morsaporta/)

Videozáznam z tohto satsangu je dostupný na Mooji.TV:
https://mooji.tv/india2019/?olrv=29658