Mooji
Donate

Cieľom tohto života je sloboda – Prišiel som sem pre vás, vďaka Božej milosti

14 Mar, 2019 | 4:21:39

10. marec 2019
Rishikeshi, v Indii

Posledný oficiálny satsang sezóny 2019 v Ršikéši začína Moojibaba vyhlásením, že „Táto sezóna bola sezónou transcendencie.“

Jedna z dlhoročných nasledovníčok Moojiho predstúpila s prosbou, aby ju znovu priviedol k jasnosti a čoskoro jej pripomenul jej schopnosť pozorovať a potom povedať niečo o tomto pozorovateľovi. Satsang takto pokračuje v skúmaní až do samotného konca, kedy je miestnosť naplnená vďačnosťou.

„Ďakujem ti, nádherný milovaný Mudrc,
že nás vedieš do zlatého veku,
že nám ponúkaš neoceniteľný kľúč,
ktorý nám môže pomôcť aby sme boli skutočne slobodní,
že nám pomáhaš prejsť skúškami Boha,
a privádzaš nás domov, do našich sŕdc, do miesta pokoja.“

Moojibaba uzatvára túto sezónu požehnaním. „Ďakujem každému, pretože som sem prišiel pre vás. Prišiel som sem pre vás, vďaka Božej milosti.
Táto sezóna splnila, čo mala. Kamkoľvek odtiaľto pôjdete, nech vo vás toto semienko poznania ďalej klíči a rozvíja sa a nech prinesie ovocie.“

~

Hudba po satsangu: “You Are Always in My Heart” (Si vždy v mojim Srdci) od Moojibabu, v podaní Moojiho a Sanghy.