Mooji
Donate

Čo tu je ešte pred začiatkom?

31 Aug, 2020 | 34:03

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

~

„Aký je výsledok takého objavu? Sme tu dnes preto, aby sme na to prišli.“

Tým že prijímate a rozjímate o týchto introspekciách zmysluplným spôsobom, človek dospeje do okamihu autentického a jasného videnia.

„Toto je krása vášho satsangu. Iba sa pozerajte – nevytvárajte, nepredstavujte si. Ak je vedenie autentické, potom vám videnie nemôže uniknúť.“

Monte Sahaja, Portugalsko
16. augusta 2020