Mooji
Donate

Sila jasného videnia ~ Mooji o sepaspytovaní

11 Aug, 2020 | 34:14

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

~

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií: https://lp.constantcontactpages.com/su/cGyKt8t

Toto video je kompiláciou dvoch rozhovorov, v ktorých sa Mooji zameriava na tému „útokov mysle“ a „držania sa myšlienok“.

Mooji nás s humorom a prirodzene prevedie okamžitou silou sebaspytovania, ktoré je nástrojom pre jasné videnie. Keď nasledujeme toto vedenie, odhaľujeme klamné predstavy, ktoré nemôžu prežiť, a potvrdíme si naše pravé miesto ako nemenná podstata.

„Nepoľavujte v skúmaní, nevzdávajte sa! Takto im budete čeliť. Keď sa stotožníte s tým „čo je“, ako svedok tých útokov, ich sila nedokáže pretrvať vo svetle tohto nazerania.

Už samotné obrátenie pozornosti dovnútra vypaľuje tento klam z nášho systému. To je sila sebaspytovania, pracuje vo váš prospech.“