Mooji
Donate

Nijaká skúsenosť Vás nemôže obmedziť

4 Aug, 2020 | 11:09

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

~

„Keď začnete rozpoznávať, že vedomie bez formy je to jediné, k čomu sa skutočne môžete vzťahovať, potom sa nenecháte chytiť do osobného stavu.“

Počas tejto rannej prechádzky nám Mooji ukazuje jednoduchý spôsob ako prekonať náročné stavy mysle a objasňuje, že náš súčasný stav, nie je pravdivým chápaním toho, kým naozaj sme.

„Keď nastane okamih, keď uvidíte, že všetky stav mysle sú dočasné, že prichádzajú a odchádzajú v tom, čo skutočne je, potom pre vás zovretie klamu skončilo. To je ten najdôležitejší ukazovateľ, ak mu porozumiete.“

Monte Sahaja, Portugalsko
14.júla 2020