Mooji
Donate

“To nie je Pravda!” — jednoduché a mocné cvičenie

13 Mar, 2021 | 06:04

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

~

“To nie je Pravda!” — jednoduché a mocné cvičenie

Moojibaba nám dáva jednoduché, ale mocné cvičenie, ktoré nazýva “pozorovanie mysle”. Žiada nás, aby sme pozorne skúmali svoju myšlienkovú aktivitu.

Keď uvidíte, že nejaká myšlienka nie je pravdivá, skutočne povedzte: “to nie je pravda” a okamžite jej prestaňte venovať pozornosť.

Takto rýchlo dospejeme k rozpoznaniu šíreho a neosobného priestoru bytia.

Monte Sahaja, Portugalsko
27. februára 2021