Mooji
Donate

Vy ste život samotný – vedená meditácia s Moojim

22 Apr, 2021 | 16:19

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

Nádherná meditácia s Moojim, ktorá vás vedie do priestoru čistého bytia.

„Všetko je na správnom mieste, aby sa život odvíjal prirodzene. Uvedomujte si to. Nie ste od života oddelení, ale ste život samotný.

Ste jednoducho tu – nerozdelení, celiství, úplní, šťastní. Utvrďte sa vo svojej úplnosti.“

Retreat na Sahaji
18. septembra 2016 | Vedená meditácia