Mooji
Donate

Pozvání ke svobodě – Tiruvannamalai 2020

25 Aug, 2020 | 26:46

Moojibaba představuje silné avšak jednoduché cvičení – “Pozvání ke svobodě”. Tento čistý a přímý návod nás zavede přímo k poznání našeho bezčasého Bytí.

Více informací ohledně “Pozvání ke svobodě” naleznete zde: https://mooji.tv/invitation

Pozvání je srdcem a podstatou satsangů s Moojim. Mooji ho spontánně vyslovil po mnoha letech, během nichž vedl hledající k Pravdě. Toto řízené poznání je pilířem veškerého Moojiho učení, pomáhá vyjasnit pochybnosti a také provází možnými osobními odpory, které se mohou neočekávaně objevit. Má být chápáno a následováno v širším kontextu satsangu s Moojibabou.

Moojibaba nás vybízí, abychom Pozvání prožívali znovu a znovu, aby postupně prostoupilo naši mysl a pozornost, které se tak ukotví ve svém přirozeném zdroji. V tom spočívá milost satsangu – egoická mysl splývá s univerzálním Bytím, které je naším pravým domovem.
.
Kéž všichni, kdo hledají v srdci svobodu, dojdou prostřednictvím tohoto vedení až na konec cesty – k sobě domů.