Mooji
Donate

Žite život v láske, pravde a slobode

24 Aug, 2020 | 12:45

Ak chcete dostávať informácie o udalostiach a službách s prekladom do češtiny-slovenčiny, prihláste sa na odber informácií.

~

„Bol by som veľmi rád, keby ste sami seba videli tak, ako vás vidím ja. Povzbudzujem vás a pozývam vás na rovnakú úroveň života, pravdivého voči sebe.“

V tomto skutočne podnetnom satsangu Mooji zdieľa samotné jadro nasmerovaní a dôležitosť života v Pravde a vstrebania tejto Pravdy.

„Je tu príležitosť prebudiť sa! A prebudiť sa znamená skutočne vidieť bez predsudkov, bez prekrútenia, žiť v láske a pravde, s rešpektom a pochopením voči sebe navzájom a voči tejto planéte, voči Bohu a pravému Ja.“

Monte Sahaja, Portugalsko
22. júna 2020