Take Me All The Way Home

Song to Freedom

Du är det finaste jag vet, du är det dyraste i världen Du är som himlarna, som vindarna, som vågorna som fåglarna, som blommorna på marken Friheten är ditt vackra namn, tryggheten är din stolta moder kunskapen är din broder, freden din syster kraften är din fader tomheten din källa Du är min ledstjärna och vän, du är min tro, mitt hopp, min kärlek Du är mitt blod mina lungor, mina ögon, mina tankar mina händer och mitt hjärta Du är det finaste jag vet, du är det dyraste i världen Du är som himlarna, som vindarna, som vågorna som fåglarna, som blommorna på marken Friheten är ditt vackra namn, tryggheten är din stolta moder kunskapen din broder, freden din syster kraften är din fader tomheten din källa Du är min ledstjärna och vän, du är min tro, mitt hopp, min kärlek Du är mitt blod mina lungor, mina ögon, mina tankar mina händer och mitt hjärta

Cookies on Mooji.org

If you continue to browse this website, you agree to our use of cookies. These cookies do not include the placement of any advertisement, but allow us to give you the best possible browsing experience here on Mooji.org.